Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Irregular Verbs - Rendhagyó igék

V1 V2 V3 Magyar
be was/were been lenni
arise arose arisen felkel, felmerül
awake awoke awoken felébred
bear bore born születni
beat beat beaten ütni
become became become válni vmivé
begin began begun kezdeni
bend bent bent hajlik
bet bet bet fogad
bid bid bid ajánlatot tesz
bind bound bound összeköt
bite bit bitten harap
bleed bled bled vérzik
blow blew blown fúj
break broke broken eltörik
breed bred bred tenyészt
bring brought brought hozni
broadcast broadcast broadcast terjeszt
build built built építeni
burn burnt/ed burnt/ed égni
burst burst burst felrobban
buy bought bought venni
can could could tud vmit
cast cast cast dob
catch cought cought elkap
choose chose chosen választ
cling clung clung ragaszkodik
come came come jönni
cost cost cost kerül vmibe
creep crept crept mászik
cut cut cut vágni
deal dealt dealt foglalkozni vmivel
dig dug dug ásni
do did done csinálni
draw drew drawn rajzolni
dream dreamt dreamt álmodni
drink drank drunk inni
drive drove driven vezetni
eat ate eaten enni
fall fell fallen esni
feed fed fed etetni
feel felt felt érezni
fight fought fought harcolni
find found found találni
flee fled fled menekül
fly flew flown repülni
forbid forbade forbidden megtilt
forget forgot forgotten elfelejt
forgive forgave forgiven megbocsát
freeze froze frozen fagyaszt
get got got kapni
give gave given adni
go went gone menni
grind ground ground őröl, darál
grow grew grown felnő
hang hung/ed hung/ed akaszt
have had had birtokolni
hear heard heard hallani
hid hid hidden elrejt
hit hit hit ütni
hold held held tartani
hurt hurt hurt megsérteni
keep kept kept tartani
kneel knelt/ed knelt/ed letérdel
know knew known tud
lay laid laid lefektet
lead led led vezet
lean leant/ed leant/ed támaszkodik
leap leapt/ed leapt/ed szökken
learn learnt/ed learnt/ed tanulni
leave left left elhagyni
lend lent lent kölcsönad
let let let hagy
lie lay lain fekszik
light lit/ed lit/ed meggyújt
lose lost lost elveszít
make made made csinál
mean meant meant jelent
meet met met találkozni
pay paid paid fizet
put put put tesz
quit quit quit otthagy
read read read olvas
ride rode ridden lovagol
ring rang rung csöng
rise rose risen emelkedik
run ran run fut
saw sawed sawn fűrészel
say said said mond
see saw seen lát
seek sought sought keres
sell sold sold elad
send sent sent küldeni
set set set beállít
sew sewed sewn varr
shake shook shaken ráz
shed shed shed elhullat
shine shone shone süt
shoot shot shot
show showed shown mutat
shrink shrank shrunk összemegy
shut shut shut bezár
sing sang sung énekel
sink sank sunk elsüllyed
sit sat sat leül
sleep slept slept alszik
slide slid slid megcsúszik
smell smelt/ed smelt/ed szagol
speak spoke spoken beszél
spell spelt/ed spelt/ed betűz
spill spilt/ed spilt/ed kiönt
spend spent spent költeni
spit spat spat köp
split split split feloszt
spread spread spread terjeszt
spring sprang sprung ugrik
spoil spoilt/ed spoilt/ed elront
stand stood stood állni
steal stole stolen lop
stick stuck stuck ragaszt
sting stung stung szúr
stink stank stunk bűzlik
stride strode stridden menetel
strike struck struck támad
strive strove striven igyekszik
swear swore sworn megesküszik
sweep swept swept söpör
swell swelled swollen megdagad
swim swam swum úszni
swing swung swung hintázik
take took taken tenni
teach tought tought tanítani
tear tore torn elszakít
tell told told mondani
think thought thought gondolni
throw threw thrown dobni
tread trod trodden tapos
understand understood understood érteni
undertake undertook undertaken vállal
wake woke woken ébred
wear wore worn visel
weave wove/ed woven/ed sző
weep wept wept sír
wet wet wet nedvesít
win won won győzni
wind wound wound csavar, felhúz
wring wrung wrung kicsavar
write wrote written írni

A rendhagyó igék (IRREGULAR VERBS) mellett léteznek még ún. szabályos igék (REGULAR VERBS) aminek a képzése a következő:

A legtöbb szabályos ige múlt idejű alakjában -ed végződést kap (cooked, washed, worked).
Az -e betűre végződő igék csak -d végződést kapnak, ugyanis az 'e' nem duplázódik (lived, phoned, loved).
A mássalhangzót követő 'y' végű igéknél az 'y' átváltozik 'i'-re (tried, studied).
Mássalhangzó a szó végén duplázódik, ha a szó végén rövid magánhangzót rövid mássalhangzó követ (stopped, grabbed, planned).
Szó végén 'y' és 'w' után nincs mássalhangzókettőződés(allowed, enjoyed, discovered).
Az ige végén lévő 'l' hangsúlytalan szótagnál is megduplázódik (cancelled, travelled).

 

 
 

 

Profilkép


Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2020 >>


Statisztika

Most: 2
Összes: 47748
30 nap: 1662
24 óra: 50